Leánygyülekezet

A kecskemétiek még hosszú-hosszú évtizedekig rászorultak a környékbeli hittestvérek támogatására. Kristóf Domokos Budapestre költözése után 1995-ig (néhány év kivételével) az Orgoványi Baptista Gyülekezet leánygyülekezete volt. Ez azt jelentette, hogy az orgoványi lelkipásztorok látták el, illetve szervezték, ennek a gyülekezetnek is az igehirdetői, és minden más szolgálatát. De nem úgy kell elképzelni az 1920-1947 közötti időszakot, mint ami valamiben is hasonlítana a maihoz! Orgovány és Kecskemét között ebben az időben semmiféle tömegközlekedés nem létezett. Sőt még az is kérdéses, hogy Orgoványt mikortól lehetett szilárd burkolatú közúton elhagyni. Az biztos, hogy busz és vonat ebben az időben nem közlekedett a két település között, tehát maradt a kerékpár, de főleg a gyaloglás. Az orgoványi lelkipásztoroknak mindig volt jó néhány kisebb gyülekezet, ahova szintén csak gyalogszerrel tudtak eljutni. Nem meglepő hát, ha több alkalommal is megesett az, hogy az orgoványi lelkész meg sem említette a kecskeméti gyülekezetet állomáshelyei között, amikor jelentést küldött a budapesti egyházi központ felé.

A kecskeméti gyülekezetnek – mint az Orgoványi Körzet egyik leánygyülekezetének – 1920-1995 között hat lelkipásztora volt: Bán Gábor 1920-1935, Lőrincz Imre 1938-1965, Almási Mihály 1966-1969 és 1986-1987, Láng Mátyás 1970-1973, Lukács Gyula 1974-1986, Plank József 1988-1995. Szolgálatuk alatt az orgoványi gyülekezet az 1970-es évekig folyamatosan növekedett, Kecskeméten viszont kevés eredmény mutatkozott. Még 1972-ben sem haladta meg a gyülekezet létszáma a 10 főt. Pásztorai nem Kecskeméten laktak, azonban rajtuk kívül sem volt igazán vezetésre alkalmas helyi személy. Ezen a helyzeten javított Lőrincz Imre Kecskemétre költözése. Azonban Lőrincz Imrét továbbra is annyira lefoglalta az erőteljesen növekvő és élni akaró két orgoványi gyülekezet, valamint az egyéb körzetállomások látogatása, gondozása, hogy 1955-ig csak havonta egy vasárnapot tudott tölteni a kecskeméti kis gyülekezetben. Isten azonban gondoskodott segítőkről. Pl. bevonták a szolgálatba Mészáros Kálmánt, aki 1946-1949 között Kecskeméten végezte tanulmányait, és gyakran hirdette az igét, helyettesítve a távollevő lelkipásztort. Ő kecskeméti osztálytársaival is szoros lelki kapcsolatot alakított ki. Az 1950-60-as években a közös énekek vezetését Lőrincz Lukács és Nagy Nándor tanítóképzős orgoványi fiatal végezte.