Gyülekezet-plántálás

Próbálkozások történtek több helyen is. Csépán, Izsákon és Páhin ma is aktív munkát végez egy-egy személy, vagy inkább egy-egy kisebb szolgáló csoport.

„Csépán 6-8 főből álló csoport jön össze rendszeresen az ige mellett Kurenda Eszter néni házánál. Eleinte havonta, már régebb óta kéthetente gyűlünk össze. Nagyon szeretetteljes és vágyakozó, ugyanakkor sok-sok problémával és nehézséggel küzdő emberek közössége ez a missziói állomás, ahol kölcsönösen épülünk egymás hite által.

Valamikor az 1900-as évek közepén egy hívő lány, Kurenda Eszter a békési gyülekezetből Csépára ment férjhez egy hitetlen emberhez. 2000-ben Eszter néni egyik rokona temetésére Kovács Géza bácsit hívták meg. Ezután Eszter néni kérte Géza bácsit arra, hogy menjen el rendszeresen Csépára igét hirdetni. Így alakult ki, hogy eleinte Obernáék házánál, később a művelődési házban rendszeresen összejött ez az Igére vágyakozó kis csapat. Ebben az időben nagy lelkesedéssel vittük a jó hírt Jézus váltságáról, a kegyelemről, és nem ritkán 10 fő fölötti is volt a létszám. Kecskemétről is egyre többen bekapcsolódtak a csépai munkába. Hamarosan kiléptünk a bibliaköri keretekből, és a falu egésze felé igyekeztünk szolgálni. Karácsonykor például csomagosztó evangélizációt szerveztünk az iskolában, és elkezdődött egy nagyon speciális munka is az ottani cigányság körében. Az orgoványi Örömhír Alapítvány javaslatára Hetényi Csaba vezetésével kerestünk fel néhány ottani cigány családot. A szociális munka hamar összekapcsolódott az evangélium hirdetésével, mely azóta is tart. Jelenleg Kovács Zoltán ennek a munkának a koordinátora, aki hűségesen és nagy empátiával viszi az evangéliumot, és mindazt, amire ott szükség van. A magyar csoportot lelkipásztorunk Mike Sámuel, Kóti Miklós és Antal László vezetik, továbbá rendszeres látogató Kecskemétről még Rácz Péter is.”

A páhi misszióról Molnárné Dózsa Györgyi írt:

„Páhin javarészt katolikus, és kisebb rész evangélikus vallású emberek élnek. Nekem titkos vágyam volt, hogy itt a mi kicsi falunkba is kellene hirdetni az örömhírt. Tavaly facebookon kezdtem el áhítatokkal, rövid igei gondolatokkal. Erre válaszként voltak páhi lájkok, visszaigazolások. Ezért gondoltam arra, hogy ha Sámuel vállalná a barátkozók óráját, akkor meg lehetne majd szervezni ezt, hogy igazán megértsék az emberek, a keresők, hogy mit jelent igazán kereszténynek, Krisztust követőnek lenni.

Ez év februárjában indult a házi csoport – a kedd esti bibliakör az otthonunkban Kollár Csaba és Sámuel vezetésével. Első időszakban jöttek-mentek a páhi emberek. Kíváncsiak voltak, vágyódtak, de a falu több esetben kikezdte őket, hogy "szektások lettek", így előbb-utóbb engedtek és elmaradtak. Nagyon nagy volt az ellenállás.

Jelenleg rajtunk kívül három páhi barátkozó jár, négy vidéki és mi, gyülekezeti tagok, hét fő. Így 14-16 fővel az időnkénti látogatókkal tanulmányozzuk a Bibliát, kutatjuk, ki nekünk Jézus Krisztus, milyen, és mit tett az Írások szerint. Felesben vagyunk, hívők és keresők.”