Bevándorlók gyülekezete

A gyülekezet másik sajátossága volt egészen a legutóbbi időig, hogy elsősorban nem törzsökös kecskemétiek alkották a baptista közösséget, hanem más településekről ideköltözők.

Az első kecskeméti baptisták a múlt század második évtizedében ideköltöző hívők voltak. Ez a hagyomány a század utolsó évtizedében is élő volt. A gyülekezetnek még 1996-ban több mint 80%-a betelepülő volt, gyermekeikkel együtt 94%. A legtöbben az orgoványi gyülekezetből jöttek.1 Csak három olyan tagja volt a gyülekezetnek, aki már megtérésekor kecskeméti és nem baptista családból származott. Az ideköltözők szorosan tartották kapcsolataikat „gyökereikkel”, és vasárnapjaikat gyakran egykori gyülekezetükben töltötték. Ez konzerválta a közösség elszigeteltségét és ismeretlenségét a városban, és akadályozta a misszió kibontakozását.