Különleges alkalmak

2001-ben rész vettek a Nagy Találkozás evangélizációs programban, amely a város 13 pontján, filmvetítés keretében hirdette az Istentől jövő örömhírt.

A Pro Christ műholdas evangélizációnak már az új imaház még nem teljesen kész templomtere adott helyet, ahol a közvetítésen kívül élőben is elhangzott a megtérésre hívás.

A Kaliforniából érkező Solana Beach Presbiteriánus ének- és harangzenekart 2003-ban szintén az új imaházban fogadták. Az amerikai vendégek szerete az angolul nem beszélőknek is érthető és érezhető volt.

2003-ban Géza bácsi szervezésében egy családi-házassági előadás-sorozatot szerveztek, ahol az előadásokat a gyülekezet egy-egy felkért házaspárja tartotta. Minden vasárnap délután más-más témakörben (udvarlás, párválasztás, házasélet, fogamzásgátlás, válás, gyermeknevelés) hangzottak el előadások. Természetesen kérdésfeltevésre is lehetőség volt. Nagyon érdekes volt hallani egymást ezekről a témákről.

A szolgálattevők konferenciáit a várostól kissé elvonulva – különböző, erre alkalmas helyeken - tartották minden év őszén. A konferenciáknak két fő feladata volt. Az egyik: a szolgálattevők egyenként nyitották ki szívüket az Úr előtt és a többi jelenlévő munkatárs előtt, majd imádságok hangzottak el értük. A másik feladata volt a szolgálati területek értékelése, jövőbetekintés, együtt gondolkodás, tervezés, Isten felé való hálaadás, a gyülekezet haladási irányának felülről való vételezése. Ezekről az alkalmakról hitben és az egymás iránti szeretetben megerősödve tértek haza. Eléggé változó létszámmal, de a gyülekezet tagjainak kb. harmada volt jelen egy-egy konferencián.

A gyülekezetben több országos jelentőségű konferencia is volt: Kapcsolat konferencia, Sáfársági konferencia és Női konferencia.

„Az országban nagyon sok ifjúsági konferencia volt már, valamint férfi és női konferenciák is, de volt egy réteg – a 25-40 évesek rétege – akiknek nem volt ilyen fórumra lehetőségük. Ezt a hiányt szerettük volna pótolni a Kapcsolat konferencia megszervezésével, és persze a kapcsolataiban élő Isten (Atya, Fiú és Lélek egysége) örömüzenetét tovább adni. A konferencián kb. 100-an vettünk részt, nagyon jó lelki légkörben, esténként kulturális programokkal, lelki beszélgetésekkel.”

„A Sáfársági konferencia elénktárta a sáfárság bibliai alapjait. A konferencia alapgondolata, hogy minden az Úré, s mi az Ő javainak megbízott kezelői, sáfárai vagyunk. Ennek tükrében esett szó a becsületességről, a munkáról, az adósság csapdáiról, az adakozásról, a megtakarításról, a megelégedettségről, az időbeosztásról, gyermekeink sáfárrá neveléséről, és a keresztény misszió támogatásának fontosságáról.”

A Női konferenciát az Országos Baptista Női Szövetség szervezte kecskeméti helyszínnel 2008-ban.

A közszolgálati televízió és rádió több alkalommal sugározta istentiszteleteiket, amelyeken többen vettek részt, mint ahányan általában vasárnap el szoktak jönni. Arra törekedtek azonban, hogy a szolgálatok ne különbözzenek a többi vasárnapi alkalmaktól.

Michael J. Harris evangélizációs körútja során ellátogatott Kecskemétre. A gyülekezet örömmel adott otthont ennek a koncertnek, ahol az amerikai énekes nemcsak ének-zenei tálentumát osztotta meg a megjelentekkel, hanem élete történetét is.

A gyülekezet bekapcsolódott a Franklin Graham által szervezett Reménység Fesztiválba. Szervezett közös buszos utak voltak a több napos budapesti rendezvényre.