A gyülekezet elöljárósága

A gyülekezet szűkebb körű vezetőségét – a lelkipásztor irányításával – a presbiterek testülete képezi. Ezt a testületet a gyülekezet kiegészíti olyan személyekkel, akik a gyülekezetben különböző szolgálatot végeznek, és elhivatottságukat (f)elismerve a gyülekezet bizalmát élvezik. Az elöljáróság általában havonként ülésezik, irányítja a gyülekezet missziós tevékenységét, és intézi anyagi és más (pl. lelkigondozói, fegyelmi stb.) ügyeit. Mondhatni, hogy a gyülekezet életének operatív vezetését az elöljáróság végzi a lelkipásztor irányításával.

1992-ben a gyülekezet elöljáróságát a következő személyek alkották: dr. Ficsór Ervin helyi vezető, Fekete László ny. lelkipásztor, Papp Géza, Bodnár Gyula és dr. Somogyi Tihamér. 1998 óta – az imaházépítésre való felkészülés jegyében többször is kibővítették a gyülekezet vezetőségét. Kovács Géza lelkipásztorsága idején az elöljáróság tagja volt: dr. Ficsór Ervin, id. Fekete László ny. lelkipásztor, Antal László és Papp Géza vének, Nagy Géza, Révész László, dr. Somogyi Tihamér és Varjú Lajos diakónusok, és dr. Fekete László, Kóti Miklós, Dr. Surányi Ottó és Dr. Vajda Kornél választott elöljárósági tagok. Később Ficsór Ottó, és néhány évig Simon Gergő és Somogyi Harold is.

A jelenlegi elöljáróságot a következő személyek alkotják: Papp Géza, dr. Ficsór Ervin, Antal László, Varjú Lajos, Révész László, dr. Fekete László, dr. Somogyi Tihamér, Ficsór Ottó, Nagy Gusztáv, dr. Tamasi József.