Bevezető

A Kecskeméti Baptista Gyülekezetnek a történelme szerény, jelene eleven, és hiszem, hogy jövője is ígéretes.

Ez a könyv megpróbálja összefoglalni a legtöbb magyar baptista gyülekezettől eltérő utat bejáró közösség történetét.

Már a könyv címe is sejteti, hogy a gyülekezet első 60 éve egészen másfajta keretek között zajlott, mint ahogy a mai. Ezekre az évtizedekre a szórvány vagy házi közösség volt a jellemző. Egyik feladatomnak éreztem ennek a búvópatak időszaknak az ismertetését.

Az a tény pedig, hogy gyülekezetünk egy mában élő közösség, azt az igényt is támasztotta velem szemben, hogy elég nagy helyet szánjak a jelen ismertetésének. Ezt két ok miatt láttam szükségesnek: az első, hogy akik még nem ismerik a gyülekezetet, azok betekintést kaphassanak hétköznapjaiba és ünnepnapjaiba, a másik, hogy egymást is jobban megismerhesse az ugrásszerűen terebélyesedő közösség.

Bár legjobb tudásom szerint igyekeztem megragadni a jelen pillanatát, egy sokszínű közösség esetében előfordulhat, hogy egyes területek nem a súlyuknak megfelelően kerültek ismertetésre.

A jövőre vonatkozó biztató írást a gyülekezet pásztora – Mike Sámuel írta.