A városról

Kecskemét régen

Kecskemét több mint 650 éves város. Vannak régebbi városok Magyarországon, azonban elpusztíthatatlanabbak aligha. Ezen a két folyó közti részen népünk valamennyi ellensége előszeretettel átmasírozott, de a város életereje mindig felülkerekedett a pusztításon. A legtartósabban a nyakán ülő ellenség a török volt, aki látva, hogy nem tudja legyőzni, kiegyezett vele. Így nemcsak, hogy nem néptelenedett el, hanem a török pusztítások elől a környező falvak lakói Kecskeméten találtak menedéket. Így viszonylagos autonómiát élvezve virágzó kereskedelmi élet zajlott „falain” belül. A reformáció is serkentően hatott a város szellemi és anyagi fejlődésére. A felekezetek elég hamar megteremtették maguk között a békés egymásmellett élés szabályait, és ennek jó kihatásaként Kecskemét iskolaváros is lett.

Élénk gazdasági élet folyt a török kiűzése után is, ami jó alapot jelentett a kiegyezés utáni általános gazdasági fellendülésbe való bekapcsolódáshoz. Az állattartás folyamatosan háttérbe szorult, és jelentőségét egyre inkább a szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztés vette át. Ekkor a város lakossága az 50.000 főt is elérte, amelynek azonban 40 %-a tanyán élt. Mégis azt mondhatjuk, hogy a kiegyezést követő fellendülés alkotta meg a ma ismert Kecskemét remekbe szabott épületeit, városképét.

Kecskemét 1950-ben a kreált Bács-Kiskun megye székhelye lett. A szocializmus éveiben jelentős volt a konzerv-, a baromfifeldolgozó-, a zománc- és a mezőgazdasági gépipar. A tanítóképző mellett pedig még két új főiskola létesült: a gépipari és a kertészeti. Itt nőtt nemzetközileg is jelentős kulturális értékké a rajzfilmstúdió, a Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi Tűzzománc Stúdió.

Kecskemét ma

Kecskemét egyéni arcú, gazdag kultúrájú város. Főterén hét templom környezetében áll a Városháza, a magyaros szecesszió egyik kiemelkedő alkotása.

Főiskolái és kulturális rendezvényei egyaránt túlmutatnak a helyi jelentőségen. Ezen kívül számos múzeum, galéria és rendezvény várja a hazai és külföldi vendégeket, hogy megmutathassa értékeit, szabadidős programjait.

A város folyamatosan fejlődik, korszerűsödik. A rendszerváltoztatás után Kecskemét a fejlődőképes magyar városok közé került. Jelentős külföldi tőke települt a területére. Közülük legújabban a Mercedes beruházás hozott nemzetközi elismertséget.

Kecskemét fennállása óta soha nem volt az államhatalom által preferált város, vezetői azonban megtalálták azt a módot, hogyan tudnak a lehetőségekkel a lehető legjobban élni. Ma is ennek a hagyománynak a folytatását láthatjuk.

Amikor megérte püspökséget alapítani, nem volt püspöki székhely, amikor jó üzlet volt szabad királyi városnak lenni, akkor nem volt királyi város. Amikor a szocialista nehézipar dübörgött, akkor itt ez nem volt jelentős, amikor egyetemek alapultak, akkor ide az sem jutott.

Kecskemét a maga kenyerét evő, és az önmaga belügyeit féltve őrző mezőváros legszebb hazai példája. Az a hely, ahol századok óta megfér egymás mellett minden dolgos, alkotni vágyó ember.
A két nagyegyház országos jelentőségű oktatási, nevelési és kulturális tevékenységet végez. Az evangélikusok társadalmi súlya szintén jelentős. A neoprotestáns egyházak közül – a baptistákon kívül – helyben van gyülekezete az adventistáknak, a Hit Gyülekezetének és a pünkösdieknek. A keresztyén templomokat a lakosságnak azonban csak 10-12 %-a látogatja. Felvetődik a kérdés: miért?

Minden rendben? Vajon az anyagi fejlődéssel párhuzamosan a polgárok lelkileg is ilyen látványosan gyarapodtak? Egyre kényelmesebben, nagyvonalúbban és jobban élünk, ugyanakkor tapasztaljuk, hogy lelki egyensúlyunk mégis mindinkább csorbul.

Maradtak társadalmi és egyéni feszítő problémák? Sajnos ebben a tekintetben nem tapasztalható jelentős előrelépés. Ezrek tartják lelküket kenyérhéjon, tengetik életüket az alkohol, a depresszió és más pszichés eredetű betegségek vasmarkának szorításában. A családi életre gyakran a boldogtalanság leselkedik, és a kiutat sokan a válásban keresik. Nem meglepő hát, ha a gyermekek, ifjak egyre fiatalabb korban ismerkednek meg a drogokkal és a másik nemmel. Terjednek az idegen és álmegoldásokat kínáló vallások, egyházak, misztikus divatirányzatok. Rengeteg ember keres gyógyírt lelki problémáira, életének gyógyulására. Szükség van tehát arra, hogy ebben a zajos összevisszaságban valaki segítsen megtalálni az egyetlen igazi megoldást: az evangéliumot.