A taglétszám alakulása

A baptista egyházban azokat tekintik tagoknak, akiket a gyülekezet a megtérésükről való bizonyságtételük alapján felvett a tagok sorába, hitüket bemerítéssel megpecsételték, és nyilvánvaló a közösséghez való hűségük.

Fontos megemlítenünk, hogy az istentiszteletekre rendszeresen jártak olyanok is, akik nem voltak tagjai a gyülekezetnek. Ezek között voltak a gyermekek, a látogatók, és a barátkozók. Pl. adatunk van arra, hogy 1996-ban 60 tagja volt a gyülekezetnek, de több mint százan látogatták rendszeresen az alkalmakat.