Kristóf Domokos

Kristóf Domokos Sáromberkén született, a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban érettségizett, majd 1912-ben a kolozsvári egyetemen magyar-történelem-földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1916-ban merítkezett be a Nap utcai gyülekezetben (1913 évi találkozása Kornya Mihállyal nagyon segítette őt a megtérésben, a döntésben). 1920-ig Szegeden, Kecskeméten és Budapesten középiskolai tanár volt, ezt követően haláláig a teológián tanított. 1922-től pedig Budapesten baptista lelkész is volt. 1920-ban kötött házasságot a kecskeméti Békéssy Etelka tanítónővel. Sokat utazott, sok hazai és külföldi vendéget fogadott. Más egyházak vezetőivel tartotta a kapcsolatot. Figyelemmel követte a hazai és a külföldi teológiai irodalmat.

„A szeminárium három tanára közül a legszigorúbb Kristóf Domokos (1886–1939) volt, aki görögöt és egyháztörténelmet tanított. Egykori diákja Cserhalmi Imre egy kis versikét is faragott róla: „Mikor jön a görög – Kristóf testvér dörög – és a diák hörög.” Nagyon kedves és tiszteletreméltó ember volt, de nagyon szigorú is tudott lenni. A készületlen, vagy könnyelmű diákot igen csak leteremtette: „Vagy tanuljon, vagy menjen haza!” – mondta. De a legszigorúbb óra után is, mintha kicserélték volna; megkérdezte, mi újság, hogy vannak a testvérek? Mintha mi sem történt volna. Rendkívüli jellem volt. Egyébként nem vizsgáztatott sem ő, sem a többi tanár. Beszámoló sem volt, legföljebb annyira, hogy visszakérdeztek a tanárok, mennyit jegyeztünk meg az előző órán előadott anyagból.”

1912-ben az albertirsai gyülekezet – Szabó Andrással az élen – hozott városunkba pezsgést, néhány évvel később pedig Kristóf Domokos próbálta összefogni és kiemelni az ismeretlenségből a kicsiny közösséget. Ekkor még nem lehetett igazi gyülekezetnek tekinteni a kecskeméti baptista hívőket, mert egy eléggé szervezetlen csoport volt kis létszámmal. 1947-től Lőrincz Imre és a köréje gyűlő itt tanuló vidéki diákok és katonák ugyan színesítették az istentiszteleteket, azonban az egyházi történetírásunk azt írja, hogy a gyülekezet 1949 után jött létre, és kiemeli, hogy nem is helyiek, hanem betelepülők hozták létre.