Jelentés Kecskemétről

A Békehírnök 1920 évi egyik számában így ír a kecskeméti baptista misszióról:

„Jelentés Kecskemétről.

Nyolc évvel ezelőtt az irsai gyülekezet nagy előadást rendezett ebben a városban, de a missziómunka ma is kezdő állapotban van. Az év végével mindössze négyen voltunk gyülekezeti tagok a városban, remélhetően azonban az új esztendőben az Úr győzelme folytán növekedni fog a gyülekezet. Munkánk fejlődésének nagy akadálya, hogy a város szélén magánházban vagyunk kénytelen összegyűlni.

A város területéhez tartozó tanyában még vannak testvéreink, Ménteleken többen is, azonban a nagy szétszórtság miatt egyszerre összegyűlni nem tudunk. Városi gyülekezetünket néhány régi és új törekvő látogatja. Vasárnaponként délelőtt és délután gyűlünk össze, hétköznap csak valamilyen alkalomból.

Ménteleken tízet tesz ki a gyülekezeti tagok száma. Amióta Kecskeméten tartózkodom, többször meglátogattam testvéreinket, akik különben a kispesti gyülekezet gondozásában vannak.

(1920-ban vendég szolgálattevők a városban: 8-10 igehirdető személy, Orgoványról Bán Gábor többször is.)

Október elején kirándultunk a Talfája nevű pusztára, ahol egy nőtestvérünk lakik, s a szabadban többek jelenlétében istentiszteletet tartottunk. Írásban is hirdettük az evangéliumi világosságot. A Kecskeméti Lapok című újságban cikkeket írtam. Egy cikkért megtámadtak s szabadkőművesnek neveztek, mire én kijelentettem, hogy csak az Úr szerény katonája vagyok. Ugyanerre a cikkre egy ferences szerzetes is válaszolt. Írtam evangéliumi vonatkozású cikket a Magyar Alföld című lapba is.

Nagy nehézségekkel kell megküzdenünk, de Urunk segíteni fog. Leginkább szükségünk volna egy gyülekezeti helyiségre, amely nagyobb számú hallgatóság befogadására volna alkalmas.

Szabó András - úgy tűnik - Budapestre költözése után is szívén viselte a kecskeméti misszió ügyét, mert később is többször megfordult a csöpp kis gyülekezetben.

„Kecskeméti levél

Értesítjük kedves testvéreinket, hogy kis gyülekezetünk (4 tag) ez év (1920) áprilisában vette először a kenyeret és poharat Jézus megtört testének és kiontott vérének emlékezetére. A szolgálatot Szabó András testvér (Kispest) végezte.
Május 24-én az alsóménteleki gyülekezetben szeretetvendégség volt a délutáni istentisztelet után. Délelőtt Kristóf Domokos testvér (Kecskemét), délután Szabó András testvér szolgált. Majd a gyülekezeti tagok és barátok a gyermekeikkel együtt részesültek a déligyümölcsből, miközben Szabó András testvér ismertette a szeretetvendégség keletkezését, fejlődését és mai szokásait.