Bán Gábor

Bán Gábor (1884-1954) 1919-1935 között volt az orgoványi körzet lelkipásztora, így az apró kecskeméti gyülekezeté is. Bár nagyon a szívén viselte a kis közösség sorsát, a két intenzíven növekvő orgoványi gyülekezet pásztorolása mellett, viszonylag ritkán jutott el Kecskemétre szolgálni.

Az igazi áttörés – a második világháború után – a demokratizálódás rövidke ideje miatt sem jöhetett el. Hamarosan nehéz idők következtek, nemcsak a gyülekezetre nézve. Egész Közép-Kelet-Európát egy nagyon sötét korszak – a kommunizmus – árnyékolta be, ahol a keresztyén hitnek nem volt létjogosultsága. Úgyannyira, hogy Lőrincz Imrének elvették a lelkipásztori működési engedélyét, sőt éppen ilyen büntetésben részesült az ugyancsak Kecskemétre költöző Kémeri György lelkipásztor is.