Sátortemplom

1997-2007 között nyaranta a gyülekezet nagy összefogással sátoros evangelizációs hetet tartott. Ennek keretében egy héten keresztül minden nap a gyerekek és a felnőttek számára is gazdag programot kínáltak a legkülönbözőbb témákban. Szerteágazó, nagy feladat volt ez. Gyermekek részére naponta kétszer igei foglalkozás, kézműveskedés, felnőtteknek előadások, fórumbeszélgetések a legaktuálisabb témákról, (pl. természetgyógyászat, politika, klónozás, a Biblia, környezetvédelem, globalizáció, abortusz, család) - többnyire helyi előadókkal. Ruhaakció, könyvárusítás, az elhangzott előadások másolása kazettára, ének- és zenei szolgálatok, bizonyságtételek, pantomim vagy hangos előadások, késő este filmvetítés: mind-mind Jézusra akart mutatni. A sátoros alkalmak legfontosabb része az esténkénti evangélizáció volt, amelyen Isten döntés elé állította a kegyelemre szoruló embereket.

Az első években az akkor még elég kis gyülekezet majdnem teljes szolgáló kapacitását lekötötte a rendezvény megszervezése és „üzemeltetése”. Az utóbbi években a sátoros evangélizációval párhuzamosan folyt az angol nyelvtanfolyam és az építkezés. Áldása ezeknek a heteknek, hogy a gyülekezet nagy részét megmozgatta, csatasorba állította. További hozadéka volt a sátornak, hogy a gyülekezet kilépett falai közül, és odavitte a térre, a kecskeméti emberek közé az evangéliumot. A legnagyobb öröm azonban, hogy a sátoron keresztül az Úr szép számmal bűnbánatra, megtérésre és újjászületésre vezetett embereket.