Kiscsoportok napjainkban

Varjú Lajosnak különleges ajándéka van a lelkigondozásra, ezért ő fogja össze a gyülekezetben a kiscsoportokat. Írásából megismerhetjük mik is az előnyei ennek a közösségi formának.

Varjú LajosEgymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Galata 6:2.) „Krisztus törvénye, hogy szeressük egymást. Ennek a törvénynek a betöltése az, hogy egymás terhét hordozzuk. „Kedves gyermekeim, ne csak szavakkal szeressük egymást! Az isteni szeretet abban mutatkozik meg, amit teszünk. (1 János 3:18) A teherhordozás fontos feltétele a kapcsolat egymás között. Az a kapcsolat, amely alkalmas a teher hordozására, az személyes, mély és rendszeres. Gyülekezeti szinten erre alkalmas tér a kiscsoport. Olyan csoportok, amelyeknek középpontjában Isten van, célja az önkéntesen becsatlakozók szellemi jólétének, testi és lelki megerősödésének elősegítése. Másképpen: kis, átlátható, egymásért felelősséget vállalni tudó és akaró, szolgáló közösségek, amelyeknek a létrehozója, ura, működtetője a Szent Szellem. Szellemi otthonok, szeretetközösségek, melyek egymással összeérve alkotják a Gyülekezetet. Fő feladatuk a következők: imádkozások, könyörgések, közbenjárások egymásért, a gyülekezetért, konkrét szolgálatokért. Közösséggyakorlás, szeretetkifejezések konkrét tettekkel. Egymás szükségleteinek a betöltése.

Gyülekezetünk egyik célja, minél több testvérünk tudjon rátalálni egy ilyen közösségre. A gyülekezetünkben számos lehetőség nyílik a kiscsoportos közösséggyakorlás valamilyen formájára. Ez lehet (a teljesség igénye nélkül) szolgálathoz kötődő (vezetői, óvodai munkatársi kör, gyermektanítók, barátkozók órája), korosztály szerinti (nyugdíjasok imacsoportja, fiatal házasok csoportja, tini ifi, „nagy” ifi,), házicsoport jellegű (Barna Péterék csoportja, Papp Gézáék, Ficsór Ervinék csoportja, hunyadivárosi csoport, csütörtöki csoport, óvodai szülők imacsoportja, petőfivárosi csoport). Körülbelül 130-150 gyülekezeti tag és barátkozó vesz részt a felsorolt alkalmakon.”