Közösségben Istennel és egymással 1996-2004

A vasárnap délelőtti kiscsoportok 1996-ban indultak be, addig egységes osztatlan “képzésben” vettek részt az istentiszteleteken.

Dr. Vajda Kornél néhány sora érthetővé, és ami még több, kifejezetten vonzóvá is teszi a kicsivel az ezredforduló előtt végbement újítást.

„Kiscsoportok 1996-óta vannak. Ez a forma akkor új volt gyülekezetünkben, de azóta a többségnek megtetszett. 10-15, esetleg 20 fő alkotta kisebb csoportokban a résztvevők jobban meg tudják egymás ismerni, jobban meg tudnak nyílni egymás felé, így egymás terhében és örömében osztozni. A kiscsoportok célja: imaközösség, az Ige üzenetének mélyebb megértése, a csoporttagok kapcsolatának erősítése, újabb személyek elérése.”

A Vágó utcai imaházban az akkori hét csoport elhelyezése minden leleményességet igényelt. Az imaház udvarán lévő sufni némi rendbehozást követően két csoportnak, a lelkipásztori iroda egynek, a konyha is egynek, és a „nagyterem” két csoportnak adott helyet. A Mécses csoport pedig a közel lakó Surányiék házában tartotta alkalmait.

Vasárnap 10 és 17 órakor istentiszteleteken találkoztak, ahol hirdették Istennek, Jézus Krisztusban megjelent szeretetét. Hétfőnként és szombatonként a fiatalokat, kedden a fiatal házasokat, szerdánként a kismamákat, csütörtök délelőtt a nyugdíjasokat, délután az ige- és imaközösségre vágyókat, pénteken az imádkozni vágyókat külön alkalom keretében várták. Szombat délután pedig a megtérni vágyóknak volt bibliaórája.

2004-ben 8 csoport volt.

Felnőtt csoportok:

  • Idősek, Fekete László ny. lelkipásztor.
  • Középkorúak, dr. Ficsór Ervin.
  • Ifjú házas csoport I., dr. Somogyi Tihamér.
  • Ifjú házas csoport II., Révész László.

Gyermekcsoportok:

  • Bárányka csoport (óvodás korúak) dr. Vajdáné Sanda Anita.
  • Mécses csoport (alsó tagozatos iskolások) Varjúné Legát Katalin.
  • Napsugár csoport (felső tagozatos iskolások), dr. Feketéné dr. Tóth Judit.
  • Ifjúság: Antal László, Nagy Gusztáv, Révész László, Varjú Lajos.

Megragadtak minden lehetőséget, hogy Jézus Krisztus tanítását minél jobban megismerjék a kecskeméti emberek, ezért igyekeztek az imaház falain kívül is folytatni lelki szolgálataikat. Középiskolások és főiskolások számára sportnapot szerveztek, ahol a játékot az evangélium hirdetése követte.