A gyülekezet (missziós) közösségei 2004-ben

A gyülekezetben számos önkéntes alapon szerveződő szolgáló csoport működött. Egy-egy gyülekezeti tag, barátkozó munkabírásának, idejének és elkötelezettségének függvényében akár több ilyen csoportban is benne lehetett. Alább az egyes kis közösséget és vezetőjének nevét sorolom fel.

 • Énekkar, karvezetők: Révész László, dr. Kovács Tamásné, Nagyné Groska Ágnes.
 • Válas(s)z dicsőítő csoport, Révész László, Simon Gergő.
 • Gyermekkórus, Nagyné Groska Ágnes.
 • Barátkozók órája, Kovács Géza.
 • Kedd esti imaközösség, Antal László.
 • Kismama-kör, dr. Bild Tamásné Éva és dr. Pergéné dr. Müller Zsuzsa.
 • Nyugdíjas kör, id. Fekete László.
 • Csütörtök esti imaközösség, Varjú Lajos és Szabó Miklós.
 • Kézműves szakkör, Varjúné Legát Katalin, Hajba Erzsébet.
 • Vetifi (veterán ifjúság), húsz éven felüliek ifjúsági órája, Buknicz Éva Orsolya és Simon Gergely.
 • Az ifjúság közösségi alkalma, Varjú Lajos.
 • Péntek esti imaóra, dr. Ficsór Ervin.
 • Szociális bizottság, Ficsór Ottó.
 • Sátoros evangélizáció, felelőse dr. Somogyi Tihamér.
 • Gyülekezetplántálás, Csépa felelőse Antal László, Izsák felelőse dr. Ficsór Ervin.
 • Követ szerkesztői bizottsága, Antal László, Kovács Géza, Nagy Gusztáv.
 • Gondnok Antal László.
 • Könyvterjesztés Balogh Zoltán és Andi.
 • Női Kör, Pappné Beke Ildikó.
 • Pénztárosok: Papp Zsuzsanna és Somogyi Harold,
 • Orgonisták: Révész László, dr. Vajda Kornél, Antal László, Kóti Miklós.